Манобеи исломӣ

Забон
  1. Саҳифаи асосӣ

  2. Китоб

  3. Нома аз охират

Нома аз охират

Нома аз охират

namoz_az_ohirat

  • АБДУЛЛОҲ СЕВИНЧ
  • Ху ҷ анд - 2 0 0 6
download
Rate this post
Шарҳу таъриф Тахассусӣ Дидгоҳ

Ин    китоб  масъалаи  муҳ имеро, ки  ҳаёти  инсон  дар
дунёву  охират  ба  он вобаста  аст ,  да р  баргирифта ,  бо
ҳадафи   дурусттар   шиносонидани   оммаи   мардум     таъли ф
шудааст.
Китоб    барои  омма и  васеъ и  мардум  пешниҳод мешавад.

  • АБДУЛЛОҲ СЕВИНЧ
  • Ху ҷ анд - 2 0 0 6