Манобеи исломӣ

 • Сураи Зуҳо

  Ин сура дар Макка нозил шуда ва 11 оят дорад.

  Ба номи Худованди Бахшандаи Бахшоишгар

  1               Қасам ба рӯз дар он ҳангом, ки офтоб барояд (ва ҳама ҷоро фаро гирад),

  2               Ва қасам ба шаб дар он ҳангом, ки ором гирад,

  3               Ки Худованд ҳаргиз туро вонагузоштааст ва мавриди хашм қарор надодааст.

  4               Ва ҳатман охират барои ту аз дунё беҳтар аст.

  5               Ва ба зудӣ Парвардигорат он қадар ба ту ато хоҳад кард, ки хушнуд шавӣ.

  6               Оё ӯ туро ятим наёфт ва паноҳ дод?!

  7               Ва туро гумшуда ёфт ва ҳидоят кард,

  8               Ва туро фақир ёфт ва бениёз намуд,

  9               Ҳол, ки чунин аст, ятимро таҳқир накун,

  10           Ва саволкунандаро аз худ марон,

  11           Ва неъматҳои Парвардигоратро бозгў кун.